Vadärfastre

SEGMON.SE

Vad är FAS 3

 

Regeringen beslutade den 15 januari 2009 att de arbetslösa personer som erhållit arbetslöshetsersättning under ett år (och därefter bidrag inom jobb- och utvecklingsgarantin under 450 ersättningsdagar), skall erbjudas sysselsättning hos föreningar, företag och organisationer som har möjlighet att erbjuda sådan. Beslutet innebär att alla personer som hamnat i denna "tredje fas" skall ges möjlighet till sysselsättning.

 

Sysselsättningsplatser kan erbjudas fr.o.m. april 2009 under två år i ett första steg.

 

De flesta som hamnat i tredje fasen är friska, fullt arbetsföra personer som ska jobba självständigt, några kan också ha sk arbetsträning för att prova sin arbetsförmåga.

 

Segmons Byaråd har tecknat avtal med Arbetsförmedlingen om max 10 personer. Byarådet betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar, det sköter Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande har bibehållen ersättning.

 

Byarådet får 225 kronor per dag för varje Fas 3:are. För de pengarna ska Byarådet tillhandahålla en lokal med toalett, möjlighet att äta lunch, byta om mm. Vidare ska det finnas en anställd handledare på heltid, som fixar arbetsuppgifter, arbetskläder, verktyg mm. Knutpunkten är lokalen och Laila Johansson är handledaren. Det innebär att tack vare Fas 3 så har Segmons Byaråd ekonomi att ha Knutpunkten öppen och Laila kvar i Segmon!

 

De flesta föreningarna i Segmon har lämnat in "önskelistor" på arbeten som de vill ha utförda. Vi kan hela tiden fylla på med nya arbetsuppgifter.

 

Välkommen med önskemål, tips och idéer.

 

Det finns regler för vilka arbetsuppgifter som får utföras, gränsdragning mellan privatpersoner, företagare och föreningar. Vi får inte konkurrera med befintliga företag.

 

 

För ytterligare information kontakta

Laila på Knutpunkten.

 

 

 

Tillbaka