Byarådet

SEGMON.SE

Byarådet

Styrelse

Styrelsen består av;

 

Ing-Marie Gårdh 070-688 21 38

Stefan Karlsson 072-202 63 02

Agne Ågren

Kent Larsson

 

Suppleant till styrelsen - Jan Kock och Mikael Svensson

Revisorer - Alf Kihlström och Gunde Kvarnström

Revisorssuppleant - Kenth Heder

Adjungerad: Nils Hagberg – Paintball

 

 

Vill du stödja Byarådet?

Vill du stödja Byarådet och bygden?

Sätt in valfritt belopp som stödjande medlem på Bg 5307-5180

FAS 3

 

Historia

Hans Lundborger var Ordförande och en av Byalagets grundare.

Segmons Byalag bildades vid ett möte i Folkets hus den 4 nov 1998, namnet ändrades sedan till Segmons Byaråd.

 

Det största projekt vi hittills arbetat med är/var etableringen av en lanthandel, när Konsum Värmland i Augusti 1999 meddelade "att vi stänger ortens sista livsmedelsbutik sista september" visserligen hade beslutet föregåtts av flera olika möten och träffar bland annat med Förvaltningsrådet inom KF.

 

Byalaget bildade snabbt en arbetsgrupp som tog tag i frågan och med Lekvattnet som modell så bildades en ekonomisk förening som sålde andelar, köpte fastigheten från KF Värmland, renoverade, målade, byggde om och fick tag i en ny handlare, som en månad efter nedläggningen öppnade "Handlarn". Tyvärr så stängde butiken dryga 2 år efter invigningen.

Byalaget ville annorlunda, man ville inte se bygden dö bara för att butiken "försvann" utan man ansökte om externa medel för att genomföra en Utvecklingsplan för Segmon, vilket beviljades under hösten 2002. Inom ramen för detta projekt, så arrangerades en inspirationskväll med "Uffen" Redhe från Dala Floda som inbjuden Inspiratör, en välbesökt och intressant kväll. Efter träffen så kom många fram och sa att "det var det bästa möte jag någonsin varit på". Några personer gjorde även ett Studiebesök i Dalarna, med Uffen som guide.

 

Efter denna kväll tog flera föreningar vara på möjligheten att utveckla sin verksamhet genom externa medel för utveckling av sin verksamhet. Bland annat startade Idrottsföreningen en förstudie "ungdomsverksamheter" och hembygdsföreningen ett fotoprojekt. Båda projekten erfordrade en lokal för verksamheten, och en lokal hyrdes i centrum av byn, i gamla caféet.

 

Lokalen finns fortfarande kvar i centrum och kallas "Knutpunkten"

Flera olika projekt har bedrivits i lokalerna under tiden från hösten 2003 när det hela startade.

 • Kommunbygderådet har haft ett projekt under dryga året där en person varit anställd. Hemvändardagar 2006 var projektets namn, och hemvändardagen genomfördes i juli 2006 i hela kommunen samtidigt. Ett lyckat projekt med många besökare.
 • Ett turistprojekt har också genomförts där lokalen använts som projektlokal, en turismförening bildades under hösten 2006.
 • Idrottsföreningen har haft flera projekt bland annat med stöd från "Handslaget".
 • Ett företag fanns i lokalen, SvedEko företagstjänst och EKO banken forum.
 • Andra hyresgäster är Ransundets Båtsällskap, Segmons IF, Byarådet.
 • Liljedals hembygdsförening och Byarådet tillsammans med Värmlands hembygdsförbund har haft ett fotoprojekt där gamla glasplåtar lades in på digitalt media.
 • Ransundets Båtsällskap har också en navigationsutbildning för sina medlemmar.
 • Andra "projekt" som inletts är nya LBU programmet och "Leader".
 • Skolan och dess fortlevnad var en annan stor sak som vi arbetade med innan den lades ned 2008.
 • En knuttimringskurs hade vi där skolan fick ett vindskydd till skolskogen
 • Grannsamverkan mot brott har varit på G men det är inget som vi gått vidare med.
 • Vi samarbetar med ett studieförbund och olika kursverksamheter har bedrivits, bl.a Luffarslöjd, ukulele och datautbildning.