Barn & Ungdom

SEGMON.SE

Barn & Ungdom

I December 2009 blev Segmons förskola miljöcertifierad!

 

 

Förskolan Rävlyan har ett gott rykte både i och utanför kommunens gränser och vi hoppas verkligen att vi får behålla vår fina förskola med bra läge, fina lokaler och underbar personal.

 

 

 

Några rader från vår Förskola 12/12 2009

Vi på Segmons förskola har glädjen att meddela att vi har blivit miljöcertifierade!

Miljöcertifieringen kallas för "Grön flagg". Grön flagg är ett arbetssätt som ska främja för hållbar utveckling kring miljö. Både barn och personal ska bidra till hållbar utveckling.

Varje förskola ska bestämma sig för ett tema som ska drivas i ett år. Vi har arbetat med tema "vatten". Barnen har fått lära sig om kretslopp, vattenrening, experiment, forskat kring vattnets egenskaper m.m. Många roliga och lärorika samtal har det blivit med barnen. Vi hoppas att det har lärt barnen och de vuxna att vara rädda om vår miljö och att hushålla med vattenresurserna. Vi har arbetat mycket med miljöfrågor dess för innan.

 

Vi odlar, använder kompost, och självklart sopsorterar vi allt som går att sortera. Nu har vi fått vår gröna flagga som kom med posten. Den ska hissas i januari och firas med pompa och ståt. För att få behålla flaggan ska miljöarbetet fortsätta löpande. Nästa tema som vi ska arbeta med på förskolan blir tema "skogen".

 

Varma hälsningar från barn och personal på Segmons förskola!

Paintball!

I Segmon spelas det Paintball från tidig vår till sen höst. Häng på!

 

Mer info: http://segmonspaintball.ning.com/

 

Gammal som ung är välkommen!

Grön Flagg

Grön flagg är en miljöutmärkelse för skola och förskola. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där demokrati och delaktighet är två av nyckelorden.

Allmänt om grön flagg!

 

Grön flagg är en miljöutmärkelse för skola och förskola. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där demokrati och delaktighet är två av nyckelorden.

 

Grön flagg är ett internationellt arbete där 31 länder deltar. Man strävar efter att följa principerna i miljöledningssystemen EMAS och ISO 14001. Man strukturerar upp miljöarbetet och bildar ett miljöråd med personal och elever.

 

Grön flagg följer fem teman:

 

  • Kretslopp
  • Vatten
  • Energi
  • Skog
  • Livsstil och hälsa

 

Läs mer.

 

 

Skolans nedläggning

Skolan i Segmon lades ned 2008.

Barnen får nu åka buss till Slottsbron eller Borgvik från och med sex års ålder.

 

Tre skolhus står i dagsläget tomma. Förskolan använder det fjärde huset och har fått lov att bo kvar.

 

Under 2007 tog socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet beslut om att lägga ner skolan i Segmon, vilken var den nyaste skolan i Grums kommun. Den invigdes 1990.

 

Enligt en utredning bygden gjorde så var det ingen ekonomisk förtjänst att lägga ner skolan, vilket kommunens utredning visade. Det påvisades att flera faktafel fanns i kommunens utredning, exempelvis att de inte hade räknat med att de har en kostnad för byggnader, förlorade intäkter samt att de har ett kontrakt med Folkets hus i trettio år som de inte kan bryta.

På förstörelsekostnaden kunde man se att ett fönster hade gått sönder på 10 år. I Slottsbrons skola så avsätter man 300 000-600 000 kronor för reparationer årligen i budgeten.

 

Kommunen har även skrivit upp kapitalkostnaden till fantasisummor för Segmons skola för att kunna ta lån för andra verksamheter. Idag kan inte tekniska förklara varför summan har ökat så drastiskt utom att man ser att summan har ökat med kostnader som man inte kan förklara. Detta låg i fatet för skolan då man räknade på vad varje elev kostade.

 

Idag åker även elever förbi Segmon för att gå i Slottsbrons skola på grund av att det är en gammal räddning av den skolan på grund av barnbrist i Slottsbron. En ny skola skall byggas i Grums samhälle för ca 8 miljoner för att bygdeskolor ska läggas ner. Slottsbron skola skall byggas ut för minst 1 miljon. En ökad busstrafik med en sämre påverkan för miljön och en ökad kostnad för busstrafiken kommer att ske samt långa dagar för Segmonbarnen i bussar.